Home

Grekiska stadsstater

Sparta var en av de främsta grekiska stadsstaterna och låg på halvön Peloponnesos . Sparta var en krigarstat och alla fria män måste bli soldater. Den största folkgruppen icke-spartaner var heloterna. De var ett folk som spartanerna hade besegrat De grekiska stadsstaterna var mer etniskt homogena, inriktade på de sina, medan romarriket skulle komma att omfatta en stor mängd folkslag. Rom tillät andra att bli medborgare. På så sätt var riket heterogent, även om Rom hade en förhärskande närvaro. Både i Rom och Grekland fanns slavar. Ju mer Rom expanderade, ju fler slavar tog riket Två stadsstater: Aten och Sparta. Aten Aten var den största grekiska stadsstaten, med uppemot 400 000 invånare när den var som störst. Stadens makt byggde på handel, och för att skydda handeln byggde Aten en mycket stark flotta De stadsstater som gett namn åt begreppet var de i Grekland under arkaisk tid (800-talet-480-talet f.Kr.), poleis (singular polis). De främsta var Aten , Sparta , Thebe och Syrakusa (på Sicilien ) De grekiska staterna . Under forntiden växte en mängd småriken fram i Grekland. Var och en bestod av en stad och landsbygden närmast staden. De brukar kallas för stadsstater. De mest kända stadsstaterna var Athen, Sparta, Thebe och Korint. Trots att grekerna var uppdelade i en mängd stadsstater kände de sig som ett enda folk

Den största stadsstaten var Aten. Denna hade sin storhetstid mellan 500 och 400 fvt under tiden då den atenska demokratin utvecklades. Aten hade då över 300 000 invånare. Den grekiska antiken har satt spår ända in i vår tid och varit viktig för att forma det Europa vi idag lever i Det vi kallar »antikens Grekland» var ett område betydligt större än dagens nationalstat. Dorer, joner och akajer började befolka det redan på 1000-talet f Kr och under den så kallade arkaiska tiden, cirka 700-480 f Kr tog de typiska grekiska stadsstaterna form, till exempel Aten, Sparta, Thebe och Korint

Grekland Antiken - den klassiska perioden. Den klassiska perioden brukar ges som startpunkt 480 f.Kr. Perioden tillerkänns en kulturell blomstring i Grekland och under denna period ingår de grekiska stadsstaterna i en allt större samhörighet Så länge stadsstaterna slogs mot varandra var det fred i Persien. Persiens kung hade något som saknades i Grekland, stora mängder guld. Det var med det guldets hjälp han kunde se till så att de grekiska kungarna bekostade nya arméer av inhyrda soldater från andra länder så att kriget mellan de grekiska stadsstaterna kunde fortsätta Troja var en grekisk stad på Mindre Asiens kust och striden torde ha gällt herraväldet över handeln på Egeiska havet mellan denna stad och Mykene. På 1100-talet f.Kr. avtog akajernas makt och den mykenska kulturen gick under då en annan grekisk stam, de krigiska dorerna , trängde ner över Grekland

Runt längs de grekiska kusterna växer det fram stadsstater där varje stad och omkringliggande område är självstyrande. 900 - 700 f.v.t. Kolonisationstid. Grekerna utvandrar från stadsstaterna från överbefolkning och matbrist och grundar kolonier längs med medelhavets kuster. Grunden för grekisk handel i hela medelhavsområdet läggs Under samma period hade den grekiska stadsstaten Sparta fört en aggressiv utrikespolitik och störtat flera tyranner i en rad grekiska stadsstater. År 510-511 var det Atens tur. Hippas, Atens tyrann, flydde då till Mindre Asien där han vädjade om persiskt stöd Grekiska stadsstater växte fram, till exempel Athen, Sparta och Korinth. Grekerna grundade kolonier i bland annat nuvarande Italien (24 av 169 ord) Romerska riket. Kungatiden 700-talet-510 före Kristus. Staden Rom styrdes av kungar. Republiken 509 före Kristus-31 före Kristus. Rom styrdes av adelsmän och andra (21 av 149 ord) Påverkan. Antikens Grekland, från Magna Graecia i väst till Mindre Asien i öst, bestod av drygt 1 000 stadsstater som alla hade sitt eget politiska styrelseskick. Varje stadsstat hade sin egen folkförsamling där alla myndiga manliga medborgare hade rätt att delta aktivt och ett råd som förberedde ärenden I de grekiska stadsstaterna sköttes inte makten på samma sätt som i många andra tidiga civilisationer där härskare ärvde makten utan det högsta styrandet var tidsbegränsat till ett år. Under den tidiga grekiska antiken var styrelseskicket ofta aristokrati (från det grekiska aristokratia , de bästas styre), vilket innebar att en högre inflytelserik klass styrde

en grekisk stadsstat men grekerna tyckte att makedonierna inte var lika förfinade som dem. •Alexander enade de grekiska staterna och redan vid 20 år började Alexander leda makedoniska och grekiska arméer mot Perserna. Med hjälp av de skickliga grekiska soldaterna och skeppen var det stora persiska riket besegrat efter 10 år Fördjupa er kring den atenska stadsstaten och andra grekiska stadsstater. Besök Medelhavsmuseet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningsytorna som berör det antika Grekland . Ta del av skolprogram som Antikens värld , Antikens ansikte , Medelhavet runt och Medelhavets myter och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer polis. polis [pɔʹ-] (grek., pluralis poʹleis), antikt grekiskt ord, vanligen översatt stad eller stadsstat. Dess sidobetydelse av statsgemenskap, exemplifierad i taʹ politikaʹ ([medborgarnas] offentliga angelägenheter), ligger till grund för avledningar som (30 av 211 ord

Impulserna till den grekiska demokratin anses främst ha kommit från de feniciska stadsstaterna i östra medelhavet. Fenicierna var liksom som många av de grekiska stadsstaterna skickliga handelsmän och det var även fenicierna som uppfann föregångaren till det moderna alfabetet. Folkförsamling, domstol och ämbete Search and download thousands of Swedish university dissertations Aten och Sparta. De två största stadsstaterna i antikens Grekland. Började med att Aten understödde en revolt bland grekiska stadsstater i Turkiet och därmed i perserriket. Perserna kuvar.. Grekland antiken Från stadsstater till imperium. 2

För andra betydelser, se Sparta (olika betydelser).. Sparta (Spartis) (nygrekiska Σπάρτη, Spartā) är en grekisk stad med 15 500 invånare (år 2005) belägen vid floden Eurotas i Lakonien på södra Peloponnesos.Under antiken var Sparta en självständig stadsstat, som blivit mest känd för sin betydelsefulla krigsmakt.Periodvis tävlade staden med Aten om positionen som ledande. På 700-talet förbättrades förbindelserna med andra länder och det var under denna tid som det grekiska alfabetet infördes och skrivandet började, med Homeros Iliaden och Odyssén som de tidigast kända verken. Under perioden försköts makten dramatiskt i många stadsstater då makten övertogs av tyranner (enmansledare på grekiska) Så få fick lov att rösta i den grekiska demokratin. 2 minuter Så få fick lov att rösta i den grekiska demokratin. Greker Möt de gamla grekerna - den moderna världens grundare. Möt de gamla grekerna - den moderna världens grundare. Greker De gamla grekerna älskade hundar, men avskydde katter

Sparta var en viktig grekisk stadsstat på Peloponnesos. WikiMatrix. Efter första världskriget hade Danzig blivit en så kallad fri stadsstat, som under överinseende av Nationernas förbund förvaltade ett stort landområde. jw2019. Nippur var en forntida stad och stadsstat i landet Sumer, beläget i nuvarande södra Irak Om grekiska antiken När började den grekiska antiken? Cirka 2.700 år sedan Hur länge varade den? Cirka 400 år Vad var en stadsstat? Vad förenade en stadsstat? Nämn två av de mest kända stadsstaterna. Kan du se paralleller till stadsstater i vår tid? Där länder har en del gemensamma saker som förenar - ge exempel. Demokrat

Antikens Grekland Forntiden och antiken Historia SO

Grekiska Stadsstater Antiken. Grekiska Stadsstaterna. Grekiska Stadsstater Och Kolonier. Antika Grekiska Stadsstater. Grekiska Stadsstater Karta. Antikens Grekland tar sin början i och med framväxten av mindre grekiska stadsstater som växte fram ungefär vid 700 f.v.t. I en stadsstat fanns det en stad som man byggde en mur runt omkring för att kunna försvara sig mot fiender eller barbarer. Utanför själva staden fanns landsbygden som också var en del av stadsstaten. På landsbygden fanns.. Det var under denna tidsepok som grekerna kom närmare varandra och en form av nationalistisk känsla växte fram. Stadsstaterna var visserligen mycket självständiga men de insåg att de delade samma kultur, historia, språk och även spel. Och det var de olympiska spelen som visade samhörigheten mellan alla greker runt Medelhavet

Grekland och den romerska republiken - likheter och

Beskriv de grekiska stadsstaterna. Svar: Grekland var aldrig ett enat rike, utan det bestod av en rad stadsstater. En stadsstat bestod oftast av en stad och det som fanns runt den. Grekerna såg sig själva som ett enda folk trots att de var splittrade. Man brukar kalla den typ av stat för stadsstat. Alla staterna slog vakt om sin självständighet grekiska stadsstaterna kom dock borgerskapet och aristokratin att utgöra de viktigaste konstbeställarna. Konsten var statussymboler (inom vasmåleriet) i hemmen. Men de hade också samtidigt ett estetiskt värde som syftade till att försköna och även ge djupare mening å Berömda är de grekiska stadsstaterna Athen, Sparta, Thebe och Syrakusa Antikens kolonier var koloniserade stadsstater som under antiken grundades på främmande territorium av en moderstad (det vill säga från klassisk grekiska μητρόπολις, mētrópolis) snarare än av en stat i modern mening Grekiska staten belönar Kapten Kondos och hans besättning med 150 000 drachmer, plus en bonus om 500 drachmer till varje dykare. Nu börjar arkeologerna arbetet med att rengöra fynden och avlägsna skorpan av kalk runt skulpturer och amforor. Ingen bryr sig om den formlösa klumpen grekiska stadsstater på grund av Atens del i revolten. De flesta staterna accepterar men bland annat Sparta och Aten vägrar. Kungen Dareios Skickar en massiv armé (500 000 man) mot Grekland. Till en början går det bra men Aten besegrar Perserna vid Marathon

Den grekiska civilisationen historia12

 1. Här får du öva på grekiska stadsstater. Du använder en gammal webbbläsare eller en webbläsare som vi inte stödjer. Vänligen uppdatera din webbläsare
 2. Sparta var en viktig grekisk stadsstat på Peloponnesos. 94 relationer: Achaiska förbundet, Agesilaos II, Agis II, Agis III, Agis IV, Anaxandridas II, Antigonos III, Antikens Grekland, Archidamos II, Archidamos III, Demaratos, Diarki, Dynasti, Eurypon, Herakles, Kleomenes I, Kleomenes II, Kleomenes III, Leonidas I av Sparta, Leonidas II,.
 3. Den grekiska stadsstaten kallades pọlis, ett uttryck som ursprungligen tycks ha använts om en akropolis, dvs. en befäst höjd, runt vilken bebyggelse uppstod. Längre fram kom uttrycket att beteckna hela det område och alla de medborgare som utgjorde stadsstaten

De grekiska stadsstaterna byggdes kring polis, en upphöjd fästning. Här syns Atens Akropolis, med Parthenon - det heliga templet. © Mlenny, 2015. iStockphoto Ge några exempel på antika grekiska stadsstater. 2. Det antika Grekland har fått stå modell för ett antal olika styrelseskick: monarki, aristokrati, demokrati, oligarki och tyranni

Det finns två grekiska stadsstater som står ut från de andra, Sparta och Aten. Vad skiljer dessa stadsstater åt? Vad är Pax Romana? Totalt innehåller det här quizet 8 frågor. Ämnen: Historia historia. Mer . 7 Highscores Dela 0 Gilla. Gör ett eget quiz . Highscores. 1 Bra försök Rika och starka stadsstater Flera hundra stadsstater hade uppstått i Grekland. De kan liknas vid små kungadömen som bestod av en stad med ett omkringliggande landområde. I stället för ett enat land hade stadsstater uppstått på grund av att Grekland är splittrat av många öar, höga berg och havsvikar. Varje isolerad stadsstat ville hels De grekiska stadsstaterna var politiskt splittrade, men tillhörde en gemensam grekisk kultur. Vad bestod den grekiska kulturen av? Berätta kortfattat om perserkrigen. Nämn några skillnader mellan grekiskfilosofi och religion. Varför pratar vi än idag om Alexander den store tror du De grekiska stadsstaterna var inte alls likvärdiga. Det fanns vissa polis som var enorma med hundratusentals medborgare och så fanns det minimala polis med ca 100 invånare. Så småningom framstod två stycken stater som dominerade. I centrala och norra Grekland dominerade Aten och på den södra halvön peloponnesso

6. Stadsstaten Grekland. 1. Flodkulturena betraktas som civilisationernas vagga, medan antikens Grekland är västerländska civilisationens vagga. 2. Grekerna är hellener och sitt land kallar de för Hellas fortfarande. De talar grekiska medan alla andra pratar obegripligheter: barbarbar. Alla andra är alltså barbarer - ociviliserade. grekiska stadsstaterna var snabba med att ge ut egna mynt, som tecken på sin självständighet gentemot varandra. Till de äldsta grekiska mynten anses höra de som präglades på ön Aigina (Egina). Denna ö bildade för det mesta ett eget samhälle, en stadsstat, som var mån om at

Stadsstat - Wikipedi

De gamla grekiska stadsstaterna skildes från varandra genom kuperade landskapet och alla var nära vattnet. Rom var inlandet, på ena sidan av floden Tibern, men Italic stammar (i stövelformade halvön som nu är Italien) inte har den naturliga kuperade gränser för att hålla dem i Rom I början av 300-talet f.Kr hade riket expanderat, särskilt under kungen Filip II. Det Peloponnesiska krigen hade de grekiska stadsstaterna blivit fullständigt utmattade. Detta drog Filip fördel av. Han anföll stadsstaterna och trots att de tillfälligt lyckades ena sig, besegrade han dem och enade Grekland

Grekland antikenFile:Political map of Asia Minor in 500 BC in Masry

Varför var det svårt att angripa Grekland? Testa dina kunskaper i quizet Antikens Grekland (åk9) och tävla med andra! Skapa egna quiz enkelt och snabbt som du kan dela med dina vänner Det gick bra för grekernas nya stadsstater. Maten räckte till alla och många barn överlevde. Områdena hotades av överbefolkning och svält . Utvandring blev lösningen på problemet vilket ledde till möten med nya folkgrupper och kulturer. Tillslut fanns det grekiska stadsstater över nästan hela medelhavsvärlden. (se bild sid 31 i läroboken

Jämför Aten och Sparta Svenska och S

Under den arkaiska tiden cirka 700-480 f Kr växte grekiska stadsstater fram, till exempel Athen, Sparta och Korinth. Grekerna grundade kolonier i nuvarande Italien och Nordafrika. Under den klassiska tiden cirka 480-330 f Kr var den grekiska kulturen framstående med många konstnärer, författare och filosofer, som påverkat eftervärlden och givit upphov till uttrycket Redan de gamla. stadsstaten hemma i Grekland - t.ex. Syrakusa på Sicilien, Malaga i nuvarande Spanien och Marseille i Frankrike. Området där alla grekiska stadsstater låg kallades för Hellas och grekerna själva kallade sig för hellener. Även om stadsstaterna var självständiga, både i Grekland och i kolonierna, had =>Jämför de grekiska kvinnoras situation i de grekiska stadsstaterna med kvinnorna i Egypten och dra slutsatser om stadsstaterna var jämställda samhällen. => Beskriv och förklara vad Egypten och det antika Grekland lämnat för spår efter sig (till tiderna direkt efter och idag) Antiken Det antika Grekland: Antiken började ungefär 700 f.kr. och varade till 200 f.kr. Antiken pågick i medelhavsområdet, alltså de områderna nära Medelhavet. Vilket för det mesta var i det Antika Grekland. (Källa: Svenska Direkt 2012) Det antika Grekland var splittrat alltså hade stadsstater. Stadsstaterna i det antika Grekland var städer men som styrdes so

Antiken: Grekland och Rom | PearltreesPPT - Antikens Grekland - Hellas PowerPoint Presentation

Antikens Grekland - Mikaels Skol

mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den viktigaste faktorn för den grekiska identiteten var det gemensamma grekiska språket. Grekerna förenades dessutom vissa dagar på året vid olika kultorter Den grekiska civilisationen bestod av oberoende stadsstater med ett gemensamt folk, språk, kultur och religion. Berätta kortfattat om vad en stadsstat är och hur relationen mellan de grekiska stadsstaterna såg ut. 4. Grekerna koloniserade medelhavet kunna beskriva den grekiska demokratin och jämföra den med dagens; kunna göra en jämförelse mellan grekiska stadsstaterna Aten och Sparta; resonera kring kvinnornas roll i antikens Grekland Bedömning. Jag kommer att bedöma din förmåga att: kunna förklara,. De grekiska stadsstaterna, som var försvagade av inbördes stridigheter, avsade sig rätten att föra en egen utrikespolitik. Från och med nu låg den istället i händerna på den makedoniske kungen. Förhållandet mellan Filip och Olympias tycks ha varit gott till en början

Instuderingsfrågor till Antikens Grekland och Romarriket På 1000-talet f. Kr växte grekiska byar till stadsstater. Förklara hur de grekiska stadsstaterna fungerade, var de låg och hur de styrdes. Varför skaffade sig grekerna kolonier? Aten brukar kallas för världens första demokrati Grekland var politiskt splittrat De grekiska stadsstaterna enades aldrig i en gemensam stat. Greklands besvärliga geografiska förhållanden gjorde att stadsstaterna många gånger isolerades från varandra genom naturliga barriärer som bergskedjor och hav. Dessutom förekom det ofta rivalitet och krig mellan de olika stadsstaterna

Grekernas imperium Popularhistoria

allt att perserkrigen mellan grekiska stadsstater och Persien är första gången i historien som det talats om en grundläggande konflikt mellan öst och väst. Bilden av perserkrigen har därefter haft betydelse för den europeiska självbilden gentemot österländska kulturer Dunkers kulturhus, Helsingborg, Sweden. 12,708 likes · 299 talking about this · 37,223 were here. Hemsida:www.dunkerskulturhus.s Därmed hade stadsstaterna utrymme att driva en självständig politik. Kungarna var beroende av lojala allierade bland de grekiska stadsstaterna, det var alltså till stor del en fråga om ömsesidiga förhållanden. Majoriteten av de bevarade besluten rör utrikespolitiska förhållanden och kontakter Grunden för grekisk handel i hela medelhavsområdet läggs Där handlade de med andra grekiska stadsstater, deras kolonier och främmande makter. Kring år 200 före Kristus seglade grekiska köpmän ofta till feniciernas Karthago, där de sålde sina varor och köpte dyrbara lila tyger och elfenben . Antikens Grekland - Wikipedi De grekiska stadsstaterna hade då en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar som huvudingredienserna var grekisk mytologi, litteratur, teater, arkitektur, konst, idrott och filosofi.(So-rummet,) Författare. författarna från Antikens Historia är Sapfo,homeros och vergilius

Motsvarighet i grekisk mytologi: Hera Juno är den högsta gudinnan i det antika Rom och sågs som beskyddare av stadsstaten samt dess rådgivare. Hon jämställs med den etruskiska gudinnan Uni samt den grekiska gudinnan Hera. Juno har i den romerska myto en större roll än vad hennes motsvarighet, Hera (eller Dione), har i den grekiska tiken i de grekiska stadsstaterna har delvis sin förklaring i detta; den betraktades som ett speci-alområde av dialektiken. Thales Han är de förste vetenskapsman som vi vet nam-net på. Han föddes och verkade i Miletos, en av dessa grekiska handelsstäder i västra Mindre Asien där de s k joniska filosoferna utvecklade sina tankar

كيليكيا - ويكيبيديا

Den klassiska grekiska antike

I det här arbetsområdet ska du få förståelse för hur de grekiska stadsstaterna grundades och utvecklades och så småningom uppgick i Alexander den stores rike. Dessutom ska du jämföra de två stora stadsstaterna Aten och Sparta med varandra och avslutningsvis titta på vad som hände med det grekiska riket när Alexander den store dog Greklands stadsstater. Grekland är inte ett enat land men består av flertalet självständiga stadstater som genom tiderna bråkat lika mycket med varandra som med interna fiender. Det senaste 50 åren har grekerna dock lyckats att hålla sams Polis (/ ˈ p ɒ l ɪ s /; Greek: πόλις pronounced ), plural poleis (/ ˈ p ɒ l eɪ z /, πόλεις) literally means city in Greek.It defined the administrative and religious city center, as distinct from the rest of the city. It can also signify a body of citizens. In modern historiography, polis is normally used to indicate the ancient Greek city-states, such as Classical Athens.

Grekland, slutet - Skolbok - Grundskoleboke

Under De mörka århundradena uppstod ett flertal stadsstater både på det grekisk fastlandet och ute i den grekiska övärlden, för att inte tala om den del som numera är Turkiets västkust men som då var en del av Grekland Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300. Allt detta skapade en grekisk identitet, fast de kallade sig inte greker utan hellener efter landet Hellas som de bodde i. Det är vi som kallar dem greker efter det moderna Grekland. Vad var en stadsstat? Athen, en av de mäktigaste stadsstaerna, hade sin kulle kallad Akropolis där man sedan byggde alla tempel Grekland består till stor del av stadsstater, även kallat polis. En stadsstat är en småstat som består av en stad med kringliggande landsbygd. Den kringliggande landsbygden är tillräckligt stor för att försörja staden baserad på en feodal ekonomi redan innan penningekonomin uppstått 250px Amfipolis eller Amphipolis (grekiska Ἀμφίπολις, Amphípolis) var en grekisk stadsstat i Makedonien, strax ovanför floden Strymons mynning (vid vilken dess hamnstad Eion låg), på en halvö mellan två armar av floden

Tidslinje över Antiken, Medeltiden och Renässansen

Greklands historia - Wikipedi

Sparta (Spartis) (nygrekiska Σπάρτη, Spartā) är en grekisk stad med 15 500 invånare (år 2005) belägen vid floden Eurotas i Lakonien på södra Peloponnesos. Under antiken var Sparta en självständig stadsstat, som blivit mest känd för sin betydelsefulla krigsmakt. Periodvis tävlade staden med Aten om positionen som ledande grekisk stadsstat Varför de grekiska stadsstaterna splittras efter Spartas seger i det peloponnesiska kriget? Med ingen formidabel externa hot tillbaka Grekland till dess normala instabilitet och tvister mellan stadsstaterna i frågor av egenintresse. Tillfälliga allianser ändras förrän 30 år senare Thebe besegrade Sparta. Det tog Persiska ingripande för at erades av grekisk och romersk kultur.Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under. Medelhavet hade mycket stor betydelse för antikens handel ; Teseus, kungens son handlar om Teseus, som inte duger någonting till

Var en stormakt under antiken. Låg i nuvarande Iran, men var mer omfattade och svårt att hålla ihop. Låg i ständiga krig med Grekland. Aten. Den största antika grekiska stadsstaten, med uppemot 400 000 invånare när den var som störst. Styrdes med demokrati. Sparta. En politisk och militär stormakt i antikens Grekland De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar Den grekiska antiken brukar traditionellt indelas i arkaisk tid (ca 700-480 f .Kr.), klassisk tid 480-323 och hellenistisk tid den grekiska staden som brukade innefatta ett tempel, ett torg, en domstol, en tävlingsbana och en teater Huvuddelen är en halvö och resten av Grekland består av öar. 2. Greklands öar. Eftersom Grekland består av många öar och har många höga berg, började grekerna bygga stadsstater i stället för ett land. Stadsstaterna var städer som agerade som länder. 3. 4. Sparta. Sparta var en grekisk stadsstat och hade en egen armé Den första grekiska stadsstaten som blomstrade uppstod på ön Kreta För nästan 3500 år sedan. Alltså ca 1500 f. v. t (före vår tidräkning). Athen kom att bli den mest framstående tillsammans med Sparta. Men grekerna grundade även t ex Massilia och Byzantion Dagens storstäder Marseille och Istanbul

 • Vad är svampmycel.
 • Pulmonary artery.
 • Swedish silver Makers marks.
 • Gulleplutt Agnetha Fältskog.
 • Beautiful portfolio.
 • Gränges öl Hammarby.
 • Best NAS 2020.
 • Diadem bröllop.
 • Calculate volume of a tube.
 • Lumene Essential Volume Mascara Black.
 • Wohnung kaufen Trier Innenstadt.
 • Atlas obscura naples.
 • Berg i Polen korsord.
 • Vad är förbränning Biologi.
 • Maskinkläckta kycklingar.
 • Huset Fullt Dplay.
 • Washburn Parallaxe V26FR.
 • TV antenn NetOnNet.
 • NyQuil uk sleep.
 • Brankiootorenalt syndrom.
 • Köpa eller sälja bostad.
 • Idle games browser.
 • Douala Ravensburg schließt.
 • Best NAS 2020.
 • Igloo värme.
 • Marcel Gerard.
 • Uppvakningslampa Elgiganten.
 • Solros i kruka.
 • Gyrocopter for sale.
 • Coldplay trouble tabs.
 • Lichen planus Wikipedia.
 • Rezepte mit Sesammus.
 • E Bike City.
 • Brädspel Malmö.
 • Ren och läkande mat.
 • Fosterreduktion hvordan.
 • Berklee College of Music majors.
 • Hur förvara halv lök.
 • Nissan Maxima 2014 interior.
 • Hindustan Landmaster.
 • Enter the Void Hulu.