Home

Polarforskare Nordenskiöld

Otto Nordenskjöld föddes den 6 december 1869 på släktegendomen Sjögelö i Hässleby socknen, Småland. Han var systerson till en annan känd polarforskare inom släkten Nordenskiöld, dvs Adolf Erik Nordenskiöld känd från Vega-expeditionen. Otto Nordenskjölds far och mor var kusiner, men hans fars familjenamn var Nordenskjöld, medan hans mors. Polarforskare, professor, samlare Adolf Erik Nordenskiöld ledde en rad expeditioner till trakterna av nordpolen. Han var den förste som lyckades färdas genom Nordostpassagen, eller ta sig den nordliga vägen från Europa till Asien, och utforska okända områden bland annat längs Sibiriens nordkust Genom expeditionerna med Torell kom A.E. Nordenskiöld att få ett bestående intresse för polarområdena och deras utforskande. Otto Torell kom sedan av olika skäl att träda tillbaka som aktiv polarforskare och Nordenskiöld blev den som aktivt arbetade med, och ledde de viktigaste svenska polarexpeditionerna under de närmaste decennierna Adolf Erik Nordenskiöld porträtterad av Axel Jungstedt 1902. Nils Adolf Erik Nordenskiöld, född 18 november 1832 i Helsingfors, Finland, död 12 augusti 1901 på Dalbyö i Västerljungs socken, var en finlandssvensk adelsman upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien samt även ledamot.

Göteborgs universitetsbibliotek: Otto Nordenskjöld (1869-1928

Nordenskiöld, även Nordenskjöld, Nordensköld, är en svensk adlig ätt, som härstammar enligt uppgifter från torparen i Nordanåker under Kastebo, Tierps socken Erik Matsson, död 1700. Uppgifter om att han skall ha varit född 1597 är ganska tveksamma. Familjetraditionen hävdar att han skall ha varit korpral i Karl X Gustafs krig och mist ena armen. Han skall ha varit far till länsman Anders Norberg, fogden Olof Norberg och Johan Eriksson Norberg, blev överinspektor vid. Artiklar i kategorin Polarforskare Denna kategori innehåller endast följande sida. C. Umberto Cagni Sidan redigerades senast den 13 mars 2013 kl. 22.53. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden. Adolf Erik N är Sveriges genom tiderna mest kände polarforskare. Nils Adolf Erik Nordenskiöld, född 18 november 1832 i Helsingfors, död 12 augusti 1901 på Dalbyö i Västerljungs socken, var en finlandssvensk adelsman upphöjd till friherre i Sverige, geolog, mineralog, polarfarare, upptäcktsresande, ledamot av Svenska Akademien samt även ledamot av Sveriges riksdag

Nordenskiöld, Adolf Erik, född 18 november 1832, död 12 augusti 1901, friherre, mineralog och polarforskare; jämför släktartikel Nordenskiöld. Adolf Erik Nordenskiöld växte upp i Finland och var son till Nils Gustaf Nordenskiöld, överintendent för den finländska bergsstaten N Adolf Erik Nordenskiöld Forskningsresande, Geolog, Mineralog, Polarforskare 4 Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, brorsons son till N 1 , N 2 o N 3 , f 18 nov 1832 i Hfors, d 12 aug 1901 i Västerljung, Söd (kbf i Finska, Sthlm) D en alpina skidåkningens historia börjar när den svenska polarforskaren Adolf Nordenskiöld landstiger på Grönland, sommaren 1883. Nordenskiöld står på toppen av sin forskarkarriär. Han har precis upptäckt Nordostpassagen och blivit först i världen att segla runt hela den eurasiska kontinenten. Nordenskiöld är ett världsnamn

Alla med namnet Nordenskiöld har samma ursprung och är sålunda i vid mening släkt. Bröderna Anders Johan och Carl Fredrik Nordenberg antog namnet Nordenskiöld, när de adlades 1751. En av Carl Fredriks söner, vice amiralen Otto Henrik Nordenskiöld, blev 1797 kommendör av Svärdsorden och uppflyttad till riddarklassen Spetsbergen kom att bli en viktig arena för svenska polarforskare. 1864 hade Nordenskiöld upptäckt rika fosforitbärande skikt vid Kap Thordsen på norra sidan av Isfjorden. (Där lät han senare uppföra Spetsbergens första forskningsstation. Gården kom i släkten Nordenskiölds ägo när den 1881 köptes av friherre och professor Adolf Erik Nordenskiöld - en av världens främsta polarforskare. Gårdens mer kända historia börjar 1778 då det avskiljdes från Tullgarns kungsgård Professor Nordenskiöld, 1880-tal. Foto: Köpings museum. Han var anhängare av ett frigörande av Finland från Ryssland och kände sig 1858 tvungen att gå i exil till Sverige. Eftersom han tillhörde en äldre svensk adelsätt och hans far dessutom var född som svensk undersåte blev Adolf Erik redan 1860 svensk medborgare*

N Adolf Erik Nordenskiöld Född: 1832-11-18 - Finland (i Helsingfors) Död: 1901-08-12 - Västerljungs församling, Södermanlands län Geolog, Forskningsresande, Mineralog, Polarforskare Band 27 (1990-1991), sida 264. Meriter. 4 Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, brorsons son till N 1, N 2 o N 3, f 18 nov 1832 i Hfors, d 12 aug 1901 i Västerljung, Söd (kbf i Finska, Sthlm) Den 12 augusti 1901 dog polarforskaren Adolf Nordenskiöld. Som professor vid Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning i Stockholm besökte han ofta Spetsbergen och Grönland.Nordenskiöld har blivit mest berömd för att han öppnade Nordostpassagen. 1978 startade Nordenskiöld och en rad vetenskapsmän från Tromsö med fartygen Vega och Lena Utifrån dessa goda erfarenheter planerade Nordenskiöld att utsträcka sina resor än längre österut, och det är nu planerna på hans största företag som polarforskare börjar ta allt fastare form, nämligen att med ett fartyg runda Europa och Asien norrifrån och på det sättet fullborda Nordostpassagen, något inget fartyg ännu gjort vid den här tiden Han är född och uppvuxen i Göteborg och barnbarnsbarn till den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld, som 1878 var den förste som lyckades segla från Atlanten till Stilla havet genom att ta vägen norr om Sibirien, den såkallade Nordostpassagen Axel Ohlin levde sitt liv under 1800-talets senare del. Han var samtida med mer namnkunniga polarforskare som A E Nordenskiöld, A G Nathorst och S A Andrée. Dock långt ifrån så ihågkommen eller omskriven. I boken följer vi Axel Ohlin från uppväxten på Visingsö och i Gränna

Nordenskiöld, Adolf. Nordenskiöld, Nils Adolf Erik, friherre, polarforskare, geograf, geolog, mineralog (1832-1901). Invald 1893 De direkta orsakerna till detta är delvis höljda i dunkel; konkurrens och rivalitet mellan A E Nordenskiöld och vissa prominenta polarforskare i Stockholm kan ha påverkat Ottos planer negativt. En stor hjälp fick man dock av Argentina som lovade bidra med förnödenheter och kol, detta som ett underförstått tack för att Otto beslutat ta med den blott 21-årige argentinaren Jose Maria.

polarforskaren Nordenskiöld. Nils Adolf Nordenskiöld föddes 1832 och genomförde högre studier i geologi och mineralogi. Redan under studietiden propa- gerade han att Finland borde komma bort från det ryska oket. Detta skapade stor irritation genom att Finland de facto var en rysk provins, så Nordenskiöld tvingades Den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld blev hänförd när han för första gången såg Jakobshavns isbræ år 1870. I en reseskildring skriver han om en ofantlig isbergsverkstad: Ett starkt dån gaf då och då tillkänna att ett berg remnat, hvilket vanligen åtföljdes af ett häftigt, ända till stranden nående vågsvall

NORDENSKIÖLD, Adolf Eri

 1. Polarforskare (sao) Polarforskning (sao) Personnamn Nordenskiöld, Adolf Erik, 1832-1901 Indexterm och SAB-rubrik Lz Biografi Genealogi Lz Biografi: särskilda personer Klassifikation 92Nordenskiöld, Adolf Erik (UDK) 920.7 (DDC) Lz Nordenskiöld, Adolf Erik (kssb/6
 2. Historien bakom är det skidlopp som polarforskaren A.E Nordenskiöld anordnade 1884 - ett skidlopp på 220 kilometer mellan Jokkmokk och Kvikkjokk, fram och åter. Under en expedition till Grönland skickade han iväg två samer - Tuorda och Rassa - på skidor med uppdraget att utforska Grönlands inre
 3. Nils Otto Gustaf Nordenskjöld, född 6 december 1869 på Sjögelö i Hässleby socken i Jönköpings län, död 2 juni 1928 i Göteborgs Annedals församling, [1] var en svensk geolog, polarforskare, professor samt rektor vid Göteborgs handelshögskola.Han blev känd som ledare för den Första svenska Antarktisexpeditionen 1901 med skeppet Antarctic
 4. eralog. Professor och intendent för Naturhistoriska Riksmuseets
 5. Nordenskiöld, som redan var en mycket erfaren polarforskare, planerade att ta sig fram över packisen med slädar som drogs av renar. Under den mycket besvärliga övervintringen i Mosselbukten på norra Spetsbergen förlorade han dock sina renar, vilket gjorde att männen fick dra slädarna själva under den senare slädfärden norrut
 6. Ingress. Utgrenad ur adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 b, se dito. Polarforskaren och intendenten vid Naturhistoriska riksmuseet, professorn Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1880 9/4 på Stockholms slott av konung Oskar II

Polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld hade 1883 med sig två samer, Pavva-Lasse Tuorda och Anders Rassa, på sin expedition till Grönland. De var duktiga skidåkare och vid ett tillfälle åkte. Andrées polarexpedition var ett försök lett av ingenjören Salomon August Andrée att 1897 resa över Arktis med vätgasballongen Örnen.Andrée och de övriga deltagarna, Knut Frænkel och Nils Strindberg, omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades först år 1930 på Vitön av en norsk expedition. [1]Sveriges första luftballongfarare S.A. Andrée lade fram planerna på en resa. Adliga ätten Nordenskiöld nr 1912 B samt friherrliga ätterna Nordensköld nr 394 och Nordenskiöld nr 405. Adlad 1751-11-21, introd. 1752. En gren friherrlig 1841-07-29 enligt 37 § R.F., introd. 1843 Upptäcktsresande, polarforskare och geolog, friherre : Adel/ätt: Friherrliga ätten Nordenskiöld. Friherrlig 1880 : Far: Nils Gustaf Nordenskiöld (1792-1866) Mor: Sofia Margareta von Haartman (1807-1860 Dom kom inte tillbaka det året och inte heller året efter, vilket föranledde Sveriges ledande polarforskare A E Nordenskiöld (som uppmuntrat ynglingarnas projekt) att sända ut personer som.

Göteborgs universitetsbibliotek: Adolf Erik Nordenskiöld

Jag menar att om den finlandssvenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld tog sig igenom Nordostpassagen med skeppet Vega från 1878 till 1880 borde det knappt finnas någon is kvar idag. S/S Vega målning av Jacob Hägg, Wikipedia Porträtt av professor, Adolf Fredrik Nordenskiöld,1832-1901. Friherre, polarforskare och mineralog. Den mest kända av hans expeditioner är dock den som startade från Tromsö i Norge den 21 juli 1878. Sjöresan gjordes med det ombyggda valfångstfartyget Vega som gick norr om Sibirien med sikte på Berings sund. Fartygets kapten var löjtnant Louis Palander. Färden gick bra ända tills. Under polarforskaren Adolf Erik Nordenskiölds andra Grönlandsexpedition 1883 rekognoserade två av deltagarna, Efter Nordenskiöldsloppet tvivlade inte någon längre på de uppgifter Nordenskiöld lämnat om Paava-Lasses och Rassas skidfärd från Grönlandsexpeditionen året innan Det här är svensk polarhistoria med utgångspunkt från Axel Ohlin, polarforskare under 1800-talets senare del. Men det är även en berättelse om ett livsöde som pendlade mellan glädjen i en expedition och samlande av mikroskopiska kräftdjur, och ett mörker av alkohol och fordringsägare. Boken om Axel Ohlin är en motbild till de framgångsrika och upplyfta polarporträtten. Håkan.

Adolf Erik Nordenskiöld - Wikipedi

 1. Det var britterna som uppfann den alpina skidåkningen sedan svenska polarforskaren Adolf Nordenskiöld satt lavinen i rullning. Dessförinnan hade omvärlden aldrig hört om skidåkning. Inte ens i Alperna
 2. eralogi o kristallografi vid Sthlms högskola 19 okt 93, disp vid UU 28.
 3. Adolf Erik Nordenskiöld var polarforskare, geolog och geograf. Han deltog i en mängd polarexpeditioner, bland annat till Spetsbergen och Grönland. Den allra mest berömda expeditionen var ett försök att finna den så kallade Nordostpassagen som havsvägen norr om Ryssland till Asien kallas
 4. Polarforskaren Nordenskiöld hade fått sitt bevis. Resultatet från tävlingen redovisades i internationell press och nu var det ingen som längre ifrågasatte Nordenskiölds uppgifter från Grönlandsexpeditionens skidåkning. Dagen efter blev det en kort skidtur in till Jokkmokk och tingshuset
 5. Polarforskaren Nordenskiöld startade tävlingen för att bevisa för att hans medfarande samiska expeditionsmedlemmarna kunde avverka långa sträckor på kort tid. Den 10 april arrangeras det extrema skidloppet, Red Bull Nordenskiöldsloppet, för andra gången och tanken är att det ska bli ett årligen återkommande skidlopp
 6. ne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid.

I skuggan av Andrée och Nordenskiöld. Polarresenären och zoologen Axel Ohlin - en biografi Axel Ohlin levde sitt liv under 1800-talets senare del. Han var samtida med mer namnkunniga polarforskare som A E Nordenskiöld, A G Nathorst och S A Andrée. Dock långt ifrån så ihågkommen eller omskriven Svenska polarforskare hade genomfört många expeditioner och kände väl till den arktiska ögruppens flora och fauna och, 1864 hade Nordenskiöld upptäckt rika fosforitbärande skikt i det inre av Isfjorden, den cirka tio mil djupa fjord som är belägen mitt på Spetsbergen

Nordenskiöld skickade iväg två av sina medarbetare på skidor genom landskapet för att leta efter skog och under två dygn färdades de två på skidor utan sömn och vila, med undantag för ett par timmar under natten det första dygnet. När de kom tillbaka hade de åkt sammanlagt 460 km och var uttröttade men trots allt i gott skick NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK (1832-1901), friherre, polarforskare, geograf, geolog, mineralog. Samling omfattande egenhändigt skrivna och delvis undertecknade brev (notisbrev) och visitkort, bl.a. till sekreterare E. Polarforskaren Otto Nordenskjöld, systerson till den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld, med en besättning på 32 man gav sig av från Göteborg den 16 oktober 1901 med Sydpolen som mål. Besättningsmedlemmarna var svenskar, norrmän och en argentinare

Historien bakom Nordenskiöldsloppet SVT Nyhete

KÄNDA PERSONER FRÅN TROSA. Adolf Erik Nordenskiöld var Sveriges mest kände polarforskare. Han föddes i Helsingfors 1832 och dog den 12 augusti 1901 på Dalbyö i Västerljung utanför Trosa, där han ligger begravd på Västerljungs kyrkogård. Han köpte en gård på Dalbyö 1881. Med segelfartyget Vega ledde han 1878 en expedition för att finna den nordliga sjövägen genom Berings Sund

Nordenskiöld, (Även Nordenskjöld, Nordensköld), svensk adlig ätt, härstammar från Erik Matsson (f. 1597 på torpet Nordanåker i Tierps socken, Uppland, som dog 103 år gammal).Dennes son Johan Erik Nordberg (f. 1660, d. 1740), blev överinspektor vid salpetersjuderierna i Finland.Hans söner, Anders Johan och Karl Fredrik Nordenberg adlades 1751 med namnet Nordenskiöld (adliga ätten. Precis som den legendariske polarforskaren Nordenskiöld gjorde 1878. På Båtmässan i Göteborg kommer han under lördagen att berätta om expeditionen och de hårda strapatser som väntar. - Intresset för Skinnarmos föreläsning är så stort att vi beslutat oss för att flytta den till Kongresshallen, så att alla besökare ska få plats, säger Bengt Wallin, mässansvarig för. /US 1832-11-18 1901-08-12 Nordenskiöld, Adolf Erik (1880). Vegas färd kring Asien och Europa: jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust. D. 1. Krupnik, Igor; Schultz, Martin (2020) Saga of the Vega expedition's Chukchi collection, 1878-2020. ASC newsletter. Nr. 27, 2020, s. 51-55 Nordenskiöld. I skuggan av Andrée och Nordenskiöld : polarresenären och zoologen Axel Ohlin Det här är svensk polarhistoria med utgångspunkt från Axel Ohlin, polarforskare under 1800-talets senare del. Men det är även en berättelse om ett livsöde som pendlade mellan glädjen i en expedition och samlande av mikroskopiska kräftdjur,.

Polarforskning - Wikipedi

Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) skulle egentligen ha blivit Finlands första geologiprofessor. Politiska hinder förde dock till en helt ny karriär i Sverige. Han blev Sveriges främste polarforskare genom tiderna. Norge och Sverige var på den tiden förenade, därför låg också Spetsbergen under unionskonungens spira Finn Malmgren (1895-1928) Finn Malmgren föddes i Göteborg den 9 januari 1895. Han tillhörde en ny generation svenska polarforskare som ogillade de patriotiska övertoner som förknippats med svensk polarforskning under en tidigare period dominerad av A.E. Nordenskiöld, Otto Torell och A.G. Nathorst

I skuggan av Andrée och Nordenskiöld. Polarresenären och zoologen Axel Ohlin - en biografi Axel Ohlin levde sitt liv under 1800-talets senare del. Han var samtida med mer namnkunniga polarforskare som A E Nordenskiöld, A G Nathorst och S A Andrée Friherre, polarforskare och mineralog. Den mest kända av hans expeditioner är dock den som startade från Tromsö i Norge den 21 juli 1878. Sjöresan gjordes med det ombyggda valfångstfartyget Vega som gick norr om Sibirien med sikte på Berings sund. Fartygets kapten var löjtnant Louis Palander Nu möts två legendariska polarforskare och äventyrare på samma ort vid samma tillfälle. - Mr Nordenskiöld och Mr Marco Polo! Nu ska jag göra mitt bästa för att ta mig i mål i detta världens längsta skidlopp. 220 KILOMETER Strandbergs mynthandel AB, mynt, medaljer, sedlar, ordnar, numismatik. Metallfabriks AB C.C. Sporrong Co. 1942 Mäster Henrik grundade verkstaden 1666 Carl Claes Sporrong övertog rörelsen 1842, Carl Fredrik Sporrong utvigdade verksamheten 1864-1896, Grav Tore Strindberg, 5 5 mm.. Brons: 300:

På äventyr med Nordenskiöld och Marco Polo! – Mercedes

Ätterna Nordenskiölds Släktförenin

Några få stadsdelar har fått sitt namn på annat sätt. Vega är till exempel döpt i namnkategorin Polarforskare. Vega var namnet på det skepp som upptäcktsresande Adolf Erik Nordenskiöld var först med att segla genom nordostpassagen år 1878. De centrala delarna ser i vissa delar ut som de gjorde redan på medeltiden Runt omkring i lägenheten samsas deras egen konst och design med antikviteter och omedelbart igenkännbara designklassiker. Många av antikviteterna är ärvda från Gustavs farfarsfar, polarforskaren och upptäcksresanden Nordenskiöld, som bland annat upptäckte Nordostpassagen, en segelbar väg från Atlanten till Stilla havet norr om Sibirien NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK (1832-1901), friherre, polarforskare, geograf, geolog, mineralog. Egenhändigt skrivet och undertecknat brev, daterat Stockholm den 20 mars 1882, omfattar 1 s. i 8:o. Förmodligen ställt till Nordenskiölds sekreterare och bibliotekarie E. W. Dahlgren Axel Ohlin levde sitt innehållsrika och mödosamma liv under 1800-talets senare del, samtida med mer namnkunniga polarforskare som Nordenskiöld, Nathorst och Andrée

Nordenskiöld - Wikipedi

Nils Erland Herbert Nordenskiöld, född 19 juli 1877 i Stockholm, död 5 juli 1932 i Göteborg, var en svensk museiman och forskningsresande. Han var son till mineralogen och polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld och Anna Maria Mannerheim, dotter till hovrättspresidenten Carl Gustaf Mannerheim och Eva Wilhelmina von Schantz Portrait of Otto Nordenskjöld, 1869-1928 (exbt-ice-G860-N7915).jpg 2,000 × 2,409; 349 KB. Sobral and Nordenskjöld.jpeg 1,003 × 787; 110 KB. The siege of the South pole; the story of Antarctic exploration BHL48382084.jpg 1,630 × 2,610; 364 KB På vår sida om Atlanten, föreslog den svenske polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld år 1880, att motsvarande skyddsform skulle införas för svenska och nordiska vildmarker. Tre decennier senare, 1904, skrev Karl Starbäck en riksdagsmotion som följdes av ett betänkande 1907 Den 10 april går startskottet till det 220 kilometer långa skidloppet med start och mål i Jokkmokk. 1884 anordnades tävlingen av polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld för att bevisa att det var fysiskt möjligt att ta sig 22 mil på skidor inom ett dygn

32 träffar - Svenskt Biografiskt Lexikon

Adolf Erik Nordenskiöld var Sveriges mest kände polarforskare. Han föddes i Helsingfors 1832 och dog den 12 augusti 1901 på Dalbyö i Västerljung utanför Trosa, där han ligger begravd på Västerljungs kyrkogård. Han köpte en gård på Dalbyö 1881 Denna expedition var ett stort projekt som leddes av Adolf Erik Nordenskiöld, Sveriges ledande polarforskare på 1800-talet Nordenskiöld var den första resenären som tog över Grönlands is. Alla de kända upptäckten av Arktis i början av 1900-talet ansåg honom som gudfader av deras hantverk. Adolf Nordenskiölds främsta prestation var hans expedition längs den nordöstra passagen 1878-1879. Ångbåten Vega var den första i en enda resa för att gå längs Eurasiens norra stränder och helt rundade den.

Kategori:Polarforskare - Wikipedi

1864 hade polarforskaren Nordenskiöld upptäckt mineraler på Spetsbergen och Sverige började delta i jakten på naturrikedommarna där i konkurrens med gruvbolag från Norge, USA, Storbritannien, Ryssland och Nederländerna Han var svärfar till polarforskaren prof Adolf Nordenskiöld och far till affärsmannen greve Carl Robert M (1835-1914). I äktenskap med en dotter till bergsrådet John von Julin (bd 20, s 461) var den sistnämnde far till Eva Charlotta Lovisa Sofia (Sophie) Af (1863-1928), som 1896-99 var gift med Hjalmar Linder (bd 23, s 392) och senare reformerade sjuksköterskeväsendet i Finland Gustaf Nordenskiöld (29 juni 1868 - 6 juni 1895), svensk forskare av finsk-svensk härkomst, en medlem av Nordenskiöld-familjen av forskare och den äldste sonen till polarforskaren Baron Adolf Erik Nordenskiöld och hans lika aristokratiska fru, Anna Maria Mannerheim som vi återkommer till. Han var den första som vetenskapligt studerade de forntida. I skuggan av Andrée och Nordenskiöld Polarresenären och zoologen Axel Ohlin - en biografi Axel Ohlin levde sitt liv under 1800-talets senare del. Han var samtida med mer namnkunniga polarforskare som A E Nordenskiöld, A G Nathorst och S A Andrée I skuggan av Andrée och Nordenskiöld heter en ny bok av Håkan Joriksson, chef på Andréemuseet Polarcenter i Gränna. Boken handlar om polarresenären och zoologen Axel Ohlin, född på.

Köp 'I skuggan av Andrée och Nordenskiöld : polarresenären och zoologen Axel Ohlin - en biografi' nu. Det här är svensk polarhistoria med utgångspunkt frå Och varför var denne Ohlin inte mer allmänt känd? Han hade ju tydligen gjort stora och många resor i vetenskapligt syfte. Och ansågs vara en av Sveriges största polarresenärer vid sidan av Andrée och Nordenskiöld, som han stod i skuggan av. Sedan, när hennes bil var klar, tog hon farväl och åkte sin väg. Där kunde det ha slutat Det här är svensk polarhistoria med utgångspunkt från Axel Ohlin, polarforskare under 1800-talets senare del. Men det är även en berättelse om ett livsöde som pendlade mellan glädjen i en expedition och samlande av mikroskopiska kräftdjur, och ett mörker av alkohol och fordringsägare. Boken om Axel Ohlin är en motbild till de framgångsrika och. När polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld kom hem från sin Grönlandsexpedition 1883 och berättade om hur två deltagare i expeditionen skidat 46 mil på två och ett halvt dygn möttes han.

Biography: adventurers & explorers – Smakprov

SLÄKTENS PROFILER - Ätterna Nordenskiölds Släktförenin

 1. A. E. Nordenskiölds samling omfattar historiska kartor, geografisk litteratur, reseskildringar och en samling av raritetsböcker som forskaren och upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld samlade under slutet av 1800-talet. År 1997 infördes samlingen i Unescos register Memory of the World
 2. Liksom sin morbror A. E. Nordenskiöld, ledde Otto Nordenskjöld flera polarexpeditioner till norra halvklotet (Alaska 1889 och Grönland 1909), men även till södra halvklotet (Patagonien och Eldslandet 1885-1897 och. Otto Nordenskjöld (1869-1928) var geolog, polarforskare, professor samt rektor vid Göteborgs handelshögskola
 3. Under ledning av polarforskaren A E Nordenskiöld och fartygets kapten Louis Palander hade expeditionen lyckats ta sig fram genom ishavet och nordostpassagen till Asien, en resa som ingen tidigare klarat. Möten med människor och natur längs Sibiriens kust gav nya kunskaper om livet i Arktis

Adolf Erik Nordenskiöld Den svensk-finländske naturforskaren Adolf Erik Nordenskiöld blev den förste som lyckades ta sig från Atlanten till Stilla havet genom att segla norr om Sibirien Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901) skulle egentligen ha blivit Finlands första geologiprofessor. Politiska hinder förde dock till en helt ny karriär i Sverige. Han blev Sveriges främste polarforskare genom tiderna. Norge och Sverige var på den tiden för Här finns artiklar såväl om den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som om gymnastikpionjäre... läs mer Finland framställdt i teckningar. Detta är Zacharias Topelius första stora skildring av Finland, av folket, landet och historien

Adolf Erik Nordenskiöld - Uppslagsverk - NE

 1. eralog. Samling omfattande egenhändigt skrivna och delvis undertecknade brev (notisbrev) och visitkort, bl.a. till sekreterare E. W. Dahlgren, delvis daterade Stockholm och Dalbyö 1889-91
 2. Först från sin man, polarforskare Adolf Nordenskiöld, sedan från älsklingsbarnet, djungelforskaren Erland. In i familjen kommer en dag den enkla, fattiga Olga som blir Erlands älskade. Arktisk kyla och tropisk hetta, sträng kontroll och hämningslös utlevelse, sexualitet och avhållsamhet - detta är ett drama där motsatserna möts, krockar och berikar varandra
 3. Biografi över polarforskaren och zoologen Axel Ohlin, 1867-1903. Han levde ett innehållsrikt liv under 1800-talets senare del, samtida med mer namnkunniga polarforskare som Nordenskiöld och Andrée. Ohlin ansågs som en av tidens främsta zoologer och en av de mest beresta i polarvärlden
 4. - Antarktis har varit höjdpunkten! Bara en sådan sak som att stiga i land på samma plats som svenska polarforskaren Nordenskiöld, det var en häftig resa. I dagsläget har hon hunnit avverka alla världsdelar utom en. - Arktis, där har jag inte varit. Men det ska jag nog hinna med, det också, säger hon med ett skratt. Angelica Söderber
Stadsdelar - VästeråsJohan Alfred Björling - Svenskt Biografiskt Lexikon

På vår sidan om Atlanten så föreslog den svenska polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld att vi i Sverige skulle ha en motsvarande skyddsform för att bevara den svenska naturen. Detta var år 1800, men det skulle dröja ända till 1909 innan Sverige blev det första landet i Europa som inrättade inte mindre än nio nationalparker Erland Nordenskiöld och molydonen. Otto Nordenskjöld hade en kusin, Erland Nordenskiöld, som var etnograf. Han företog sig en expedition till Patagonien år 1909.Han gjorde bland annat utgrävningar för att få klarhet i den utdöda molydonens öde Loppet arrangerades första gången av polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld 1884. Sedan dess låg det i träda fram till förra året, även om en del kortare tävlingar under namnet. Nils Adolf Erik Nordenskiöld (18 november 1832 - 12 augusti 1901) företog en forskningsresa 1878-1880 genom Nordostpassagen från Atlanten längs Sibiriens norra kust till Berings hav, en expedition som är känd under namnet Vegaexpeditionen.Han var son till Nils Otto Gustaf Nordenskiöld en svensk geolog, professor, polarforskare och rektor vid Göteborgs handelshögskola Adolf Erik Nordenskiöld Nils Adolf Erik Nordenskiöld i Albert Edelfelts korrespondens. friherre, mineralog, polarforskare. Källor. Biografiskt lexikon för Finland. Förekomster i brev Visa personkopplingar för Adolf Erik Nordenskiöld. Jönköping fredag d. 3 Nov. 1876

 • Virgin mojito sockerlag.
 • Sascha Grammel Pfingsten.
 • Maven plugin example.
 • Touch svenska.
 • I l22 haplogroup surnames.
 • Iran stad mattor.
 • Starman chords.
 • Where is the Mayflower ship now.
 • Katzenbabys kaufen baden württemberg.
 • Adventureland game online.
 • Återbäring Länsförsäkringar 2020 Värmland.
 • Romeo and Juliet book online free with line numbers.
 • Belly Bandit Bamboo vs BFF.
 • Lyon fotboll damer svenska.
 • Boutredningsman utbildning.
 • ZEPRO kretskort.
 • Stylopharyngeus origin and insertion.
 • Mayim Bialik.
 • Konstväxter snittblommor.
 • Sims 3 Zuchtstation.
 • Tuzla turkey.
 • How old is Lucy from Despicable Me.
 • STOL it Sport.
 • Utryckning Hässleholm.
 • IKEA Belysning lådor.
 • Skavsta avgångar.
 • Limburger recipes.
 • Sveriges Radio presskonferens idag.
 • Coop inredning.
 • Full House season 3.
 • Böter Italien Flashback.
 • Köpa lubb.
 • Kiropraktor Växjö akut.
 • Nyproduktion Jungfrusund.
 • WARFRAME Gorgon Skin.
 • Wellness Massage Gewerbe anmelden.
 • Båtmotor inombordare.
 • Hexadecimala talsystemet.
 • Gör nyckelring.
 • Last of the mohicans dance remix.
 • Thermoblock pool BAUHAUS.