Home

Dansk statsborgerskab nordisk statsborger

Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland. Hvis man er mellem 18 og 23 å Danske statsborgere kan beholde deres danske statsborgerskab hvis de efter ansøgning eller erklæring bliver statsborgere i andre lande. Tilsvarende kan udenlandske statsborgere beholde deres statsborgerskaber hvis de bliver statsborgere i Danmark Hvis du er nordisk statsborger, kan du under visse betingelser bli dansk statsborger ved å avgi melding til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hvis du ikke har oppnådd statsborgerskap i et nordisk land ved naturalisering (altså etter å ha søkt om statsborgerskap), kan du bli dansk statsborger ved melding hvis du: har fylt 18 år Nordiske borgere. Er du statsborger fra Sverige, Norge, Finland eller Island, kan du frit rejse ind og opholde dig i Danmark på ubestemt tid uden at skulle have en arbejds- og opholdstilladelse. Det samme gælder, hvis du vil studere eller arbejde i landet. Nordiske statsborgere må også tage arbejde i Danmark, mens de studerer

Nordiske statsborgere — Udlændinge- og Integrationsministerie

Nordiske statsborgere, som er over 18 år og ikke har fået sit nordiske statsborgerskab ved naturalisation (nyt vindue) Hvordan kan du få dansk statsborgerskab ved erklæring Hvis du er nordisk statsborger eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, kan du få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis du opfylder en række. Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen. Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland af lov om dansk indfødsret med senere ændringer? Danmark tillader nu dobbelt statsborgerskab. Dobbelt statsborgerskab kræver, at det land, du er statsborger i nu, også tillader dobbelt statsborgerskab. Det er dit eget ansvar at undersøge, om du kan beholde dit nuværende statsbor-gerskab, hvis du får dansk statsborgerskab dansk statsborgerskab, hvis du er blevet statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige ved naturalisation (naturalisation vil sige efter ansøgning/optaget på lov). Blanketten kan bruges, hvis du blev statsborger i et af disse lande ved fødslen, ved adoption eller ved dine forældres efterfølgende indgåelse af ægteskab. For a Hvis du er dansk statsborger og er født i udlandet, mister du dit danske statsborgerskab, når du fylder 22 år, hvis du aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt dig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre du derved bliver statsløs. Fortabelse af dansk statsborgerskab (nyt vindue

Dansk statsborgerskab Nordisk Samarbejd

Dansk statsborgerskap Nordisk samarbei

Fra 1.1.2020 tillader Norge også dobbelt statsborgerskab ligesom de øvrige nordiske lande. Det betyder, at du som nordisk borger ikke længere skal afgive dit andet statsborgerskab, når du søger om eller erklærer norsk statsborgerskab. Hvis du søger om statsborgerskab, skal du vedlægge en straffeattest. Du søger om denne hos politiet Dansk indfødsret, også kaldt dansk statsborgerskab - giver en række ting og muligheder i Danmark. To af de mest omtalte og eftertragtede goder ved at få indfødsret i Danmark er blandt andet at det er med til at give en forudsætning om at få udstedt et dansk nationalitetspas Ansøg om statsborgerskab (dansk indfødsret - ved lov) Her kan du søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Ansøgningen bliver sendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som tager stilling til, om du er berettiget til dansk statsborgerskab

Borgere fra Norden - borger

 1. - Nordiske statsborgere kan blive tildelt statsborgerskab efter 2 år - I tilfælde hvor ansøgeren er gift og bor med en dansk statsborger kan kravet væres mellem 6 og 8 års ophold - Børn under 15 år, kan blive tildelt dansk statsborgerskab når de fylder 18 å
 2. Hvis du er dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab således at du både er dansk og anden statsborger, kan du ansøge om at få støtte til at vende permanent tilbage til dit hjemland. Det er vigtigt at du kan fremlægge dokumentation for dit andet statsborgerskab f.eks. i form af pas
 3. Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere fra Finland, Island, Norge og Sverige, som gerne vil have dansk statsborgerskab, skal ikke igennem samme prøve som de udenlandske borgere, der søger om dansk statsborgerskab. De kan nemlig under visse betingelser generhverve eller erhverve det danske statsborgerskab
 4. isteriet. Ved erklæringen om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr. til Udlændinge- og Integrations
 5. dst 7 år før det fyldte 22 år, bevarer deres danske statsborgerskab. Alligevel anbefales det, at man søger om bevis for bevarelse af dansk statsborgerskab, da det senere i livet kan være vanskeligt at dokumentere sin danske indfødsret
 6. Sverige tillader dobbelt statsborgerskab ligesom de andre nordiske lande. Du kan ansøge om svensk statsborgerskab og stadig beholde dit statsborgerskab i et andet nordisk land. På den måde får du dobbelt statsborgerskab

Nordiske statsborgere - Kalundbor

 1. Statsborgerskab i Sverige Ligesom i Danmark har Sverige nogle betingelser for at kunne få svensk statsborgerskab. Er du dansk statsborger, eller har du allerede et statsborgerskab fra et andet nordisk land - er det muligt at søge om at få svensk statsborgerskab gennem den svenske myndighed Länsstyrelsen
 2. Dansk statsborgerskab kaldes ofte også indfødsret og betyder, at man har ret til at opholde sig i Danmark. Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan få dansk statsborgerskab. Nedenfor kan du læse om, hvordan man kan få det ved erklæring og neutralisation, hvis man er statsborger i et af de nordiske lande, eller hvis [
 3. De fleste af Færøernes indbyggere er danske statsborgere. Dansk statsborgerskab (indfødsret) kan opnås ved erklæring til Rigsombudsmanden på Færøerne eller ved naturalisation, En række persongrupper kan erhverve dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring til Rigsombuddet
 4. efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og; har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Hvis man opfylder bopælsbetingelserne (nyt vindue
 5. hvis du er nordisk statsborger, kan du frit bo og arbejde i Danmark. hvis du er EU/EØS-statsborger, skal du have et EU-opholdsdokument, som beviser, at du har ret til at bo og arbejde i Danmark. hvis du er statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal du have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne bo og arbejde i Danmark
 6. Hvad gælder ved den danske grænsekontrol? Som nordisk (dansk) statsborger skal du kunne fremvise: Et pas; Nationalt ID-kort med billede; Kørekort Et gyldigt kørekort udstedt i et nordisk land til rejser inden for de nordiske lande er normalt tilstrækkeligt for nordiske statsborgere, men det sikreste er at fremvise et pas eller et nationalt ID-kort

Statsborgerskab — Udlændinge- og Integrationsministerie

Hvis du er dansk statsborger og er født i udlandet, mister du dit danske statsborgerskab, når du fylder 22 år, hvis du aldrig har boet i Danmark og ikke har opholdt dig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, medmindre du derved bliver statsløs Kravene, herunder til tidsperioden, afhænger blandt andet af, om man er nordisk statsborger, er flygtning eller er gift med en dansk statsborger. Udgangspunktet er, at ansøgeren skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark, før denne kan tildeles dansk statsborgerskab. Selvforsørgelseskra Skal søke Melde statsborgerskap for nordiske statsborgere Hvis du er nordisk borger, over 18 år og har bodd her i sju år, kan du melde statsborgerskap i stedet for å søke. Hvis du er under 18 år, kan du som hovedregel ikke bli norsk ved melding

 1. Statsborgerskab i Sverige. Ligesom i Danmark har Sverige nogle betingelser for at kunne få svensk statsborgerskab. Er du dansk statsborger, eller har du allerede et statsborgerskab fra et andet nordisk land - er det muligt at søge om at få svensk statsborgerskab gennem den svenske myndighed Länsstyrelsen
 2. Statsborgerskabsprøve 2021. Tilmelding. Superpakke. Gratis prøve. Læremateriale. Nyheder. Kontakt. Menu: Tilmelding Superpakke Gratis prøve Læremateriale Nyheder Kontakt. Sådan bliver du klar til indfødsretsprøven Her på siden vil vi samle en masse gode og nyttige råd, som kan hjælpe dig igennem den danske statsborgerskabsprøve
 3. Hvis man har gæld til det offentlige, kan man heller ikke få dansk statsborgerskab.Det kan eksempelvis være skat, daginstitutionsbetaling eller tilbagebetaling af offentlige ydelser.Man skal også ære i stand til at sørge for sig selv økonomisk - og må altså ikke modtage økonomisk hjælp fra det offentlige
 4. Man kan også generhverve sit danske statsborgerskab, hvis man: Efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og; Har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Personer, som bor i udlandet. Hvis du bor i udlandet, kan generhvervelse af dit danske statsborgerskab ske, hvis du opfylder følgende betingelser: Tidligere har du været dansk statsborger (uanset om du er født i Danmark eller i.

Danske statsborgere - borger

Det gælder for statsborgere fra de andre nordiske lande, som er mellem 18 og 23 år gamle, og som har boet i Kongeriget Danmark 7 eller i nogle tilfælde 10 år. Ifølge Danmarks Statistik skiftede i alt 3.267 udlændinge bosiddende i Kongeriget Danmark deres udenlandske statsborgskab ud med dansk statsborgerskab i løbet af kalenderåret 2012 Dansk statsborgerskab. Udenlandske statsborgere; Tidligere danske statsborgere; Nordiske statsborgere; Danske statsborgere; Kalundborg Sprogcenter . Undervisning; Prøver; Tilmelding og betaling; Om Kalundborg Sprogcenter; For virksomheder; Skal du flytte til Danmark? Skal du flytte til Danmark? EU/EØS-borgere; Studere i Danmark. Godkendelse af udenlandske eksamene Frafald af dansk statsborgerskab. 22 års-reglen. Hovedreglen er, at Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark, taber deres danske indfødsret ved det fyldte 22. år. Undtagelse fra denne regel er personer, der inden det fyldte 22. år, har haft bopæl i et eller flere nordiske lande i sammenlagt mindst 7 år. Disse personer bibeholder således uden videre deres danske indfødsret også efter det fyldte 22. år

Som nordisk statsborger har du i visse tilfælde mulighed for at opnå dansk statsborgerskab efter lempeligere regler. Vi klarer det hele online til en fast og billig pakkepris Statsborgerskab giver en række forskellige rettigheder og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner. I Danmark kaldes dette dansk indfødsret.. En statsborger eller undersåt (gammel term) er en person, som har et statsborgerskab.. Borgerrettighederne omfatter især valgret, valgbarhed, ret til at opholde sig i landet og beskyttelse mod udlevering til andre lande. Optagelse i det danske folkeregister. Selvom man ikke skal søge om familiesammenføring, hvis alle parter er nordiske statsborgere, skal man sørge for at blive skrevet op i det danske folkeregister. Som nordisk statsborger skal du optages i det danske folkeregister, hvis du skal opholde dig i landet i mere end seks måneder Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du svare rigtigt på mindst 32 af de 40 spørgsmål i indfødsretsprøven. Test dig selv nederst i artiklen

Personer med dansk oprindelse er personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere, født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive klassificeret som efterkommere For nogle af disse mennesker er målet at blive dansk statsborger. Det tager i gennemsnit 14 - 16 måneder at få behandlet en sådan ansøgning. Som led i ansøgningen kræves det bl.a. at man har bestået en indfødsretsprøve og er selvforsørgende, førend Justitsministeriet afgør, om de vil tildele personen statsborgerskab Dansk statsborgerskab kan opnås på flere måder. På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan du læse, hvordan man kan blive dansk statsborger og hvordan man kan bevare dansk statsborgerskab. Der er ingen forskel på statsborgerskab og indfødsret. Ordene betyder det samme Test dig selv: Kan du blive dansk statsborger? I dag er indfødsretsprøven blevet afholdt. Du kan teste dig selv i prøven her. Alle nye danske statsborgere bliver fejret af Folketinget. Hvis udlændinge gerne vil være statsborgere i Danmark, skal de bestå en såkaldt indfødsretsprøve Jeg tager indfødsretsprøven og finder ud af, om jeg ved nok om Danmark til at blive dansk statsborger!Instagram https://comkean.dk/instagramT-shirts og M..

Kan de ikke være danske helt ind i hjertet, selvom der er mere end 1000, der får dansk statsborgerskab? - Her er det afgørende for os hellere at give et statsborgerskab for lidt end et for meget dansk statsborgerskab - eller indfødsret, som det også hedder - ved fødslen. Men for at bevare deres danske indfødsret skal de, når de er fyldt 21 år (men inden de fylder 22) ansøge om bevare statsborgerskabet. Ellers er det betydeligt mere omstændeligt at opnå bevarelse af det danske statsborgerskab. Da sagsbehandlingstiden kan være endog meget lang, har ministeriet nu ændret reglerne, så det er mulig Nordiske statsborgere kan blive tildelt statsborgerskab efter 2 år. En person der er gift og bor med en dansk statsborger, kan længden sættes ned til mellem 6 og 8 års ophold. Børn under 15 år, kan blive tildelt dansk statsborgerskab når de fylder 18 år Hvis du som udenlandsk statsborger ønsker at få dansk statsborgerskab ved naturalisation, dvs. ved lov, skal du opfylde en række betingelser, som drejer sig om: afgivelse af erklæring om troskab og loyalite I denne artikel vil vi beskrive præcis hvordan, hele behandlingen af ansøgningsprocessen for at få dansk statsborgerskab i virkeligheden foregår. Behandling af ansøgningen Når man som ansøger til at få det danske statsborgerskab, sender sin ansøgning ind, er det Udlændinge- og Integrationsministeriet, der modtager ens ansøgning og ergo også dem, som udfører behandlingen af ens.

Dansk statsborgerskab - regler og krav - Legal Des

Regeringens udspil indeholder en række skærpede betingelser for at opnå dansk statsborgerskab. Regeringen vil: skærpe selvforsørgelseskravet, så en ansøger ikke må have modtaget offentlige ydelser de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse og modtaget offentlige ydelser inden for en periode på mere end 4 måneder inden for de seneste 5 år Du kan søge om at blive ligestillet med danske statsborgere, hvis du har opholdt dig i Danmark i en periode på mindst 5 år. Vil du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere efter denne regel, skal det være registreret, at du umiddelbart før det tidspunkt, hvor du søger SU, har boet i Danmark i mindst fem sammenhængende år Det svarer til at 5,8 procent af lønmodtagerne i december 2010 havde udenlandsk statsborgerskab, mens det i 2020 var 10,3 procent. Tilsvarende udgjorde de udenlandske statsborgere i 2009 8,3 procent af alle fuldtidsmodtagere af dagpenge, mens andelen i 2020 var steget til 15,4 procent Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos Dansk statsborgerskab. Der udfærdiges ingen attest eller lignende efter barnets fødsel, som viser at barnet er dansk statsborger. Du kan dog ansøge om en attest, der beviser barnets danske statsborgerskab. Ansøgningsblanketten henter du enten via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside eller ved at kontakte Det Danske.

Hvis du er dansk statsborger eller har statsborgerskab fra et andet nordisk land, kan du ansøge om svensk statsborgerskab hos den svenske myndighed Länsstyrelsen. Pas for danske statsborgere Hvis du er dansk statsborger og skal forny dit danske pas, skal du henvende dig hos Borgerservice i Danmark - også selvom du bor i Sverige Dansk statsborgerskab kan erhverves af borgere fra de øvrige nordiske lande på lempelige vilkår samt af borgere fra det danske mindretal i Sydslesvig. Udlændinge erhverver dansk statsborgerskab ved lov, såkaldte naturalisation, hvilket skyldes Grundlovens paragraf 44, hvor der står: Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov Dansk statsborgerskab kan fås på én af følgende måder: Automatisk ved fødslen. Automatisk ved forældrenes ægteskab efter fødslen. Automatisk ved adoption af udenlandske børn under 12 år. Ved erklæring, hvis man er nordisk statsborger eller tidligere dansk statsborger. Ved naturalisation, det vil.

forordningen: Det er de danske statsborgere, der har indfødsretten, dvs. ejerskabet til den danske nation. Udlændinge kan også få del i dette ejerskab, men det er så vigtig en rettighed, at dansk statsborgerskab til indvandrere udefra skal tildeles af de folkevalgte, og ikke blot administrativt gennem statens embedsmænd Som statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige kan man få dansk statsborgerskab ved at indsende en erklæring. Det kræver: At du er fyldt 18 år. At du har haft fast bopæl i Danmark i de sidste syv år. Er du mellem 18 og 23 får du dog mulighed for at medregne år, hvis du tidligere har boet i Danmark Folketinget beslutter en lov om indfødsret, der består af en lang liste navne på personer, som får tildelt dansk statsborgerskab. 6. Når Folketinget har besluttet, at du er dansk statsborger, får du tilsendt et indfødsretsbevis, der dokumenterer, at du nu har det danske statsborgerskab Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab? I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab.Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret

Under linket Tidligere danske statsborgere og nordiske statsborgere findes der oplysninger om, hvordan tidligere danske statsborgere samt statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret . for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år . I henhold til § 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere ændringer. 1. Oplysninger om dig . Navn CPR-nummer/P-tal Nuværende nationalitet (statsborgerskab) Tlf. (privat Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen. Nordiske statsborgere Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og.

Danske statsborgere, der er født uden for Danmark, mister som udgangspunkt deres danske statsborgerskab når de fylder 22 år, medmindre de i alderen mellem 21 og 22 år ansøger om at bevare den. For yderligere information henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Opretholdelse af dansk statsborgerskab kan gives i følgende. Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, kan miste sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22 år

Dobbelt statsborgerskab i Danmark og Sverige - Øresunddirek

Man skal heller ikke have ret til at forblive dansk statsborger, hvis man i ansøgningsprocessen fortier kriminelle handlinger og på den måde snyder sig til et dansk statsborgerskab. Derfor skærper vi også vores fokus på, at personer, der har løjet i deres ansøgning om statsborgerskab, får frataget deres statsborgerskab igen, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. En nordisk statsborger er en person, som har statsborgerskab i et af de nordiske lande. Betegnelsen de nordiske lande dækker over følgende lande, som tilsammen danner Norden: Danmark, Sverige, Norge Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland Dansk statsborgerskab Nordisk Samarbejd . Bevarelse af dansk statsborgerskab. For personer født uden for Danmark er den generelle regel, at det danske statsborgerskab fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre der ansøges om bevarelse af statsborgerskabet inden det fyldte 22. år Melde statsborgerskap for nordiske statsborgere. Hvis du er nordisk borger, over 18 år og har bodd her i sju år, kan du melde statsborgerskap i stedet for å søke. Hvis du er under 18 år, kan du som hovedregel ikke bli norsk ved melding. Du må velge statsborgerskap for å sjekke om innholdet på denne siden gjelder for deg

Den besværlige vej til dansk statsborgerskab strider mod de forpligtelser, som Danmark har ifølge menneskerettighederne, viser ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder: I 2004 mistede ikkenordiske unge den lette adgang til at blive danske statsborgere Når man får dansk statsborgerskab, får man også dansk pas. Dette er et symbol på, at man er statsborger i Danmark, men det bruges også som legimitation og til ind- og udrejse af landet i forbindelse med ferier, rejser og så videre. Et dansk pas vil typisk gøre det nemmere for dig at rejse ind særlige steder Den anden overgangsordning omhandler udenlandske statsborgere, der er optaget på lov med krav om dansk statsborgerskab. De udenlandske statsborgere der har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, som har været vedtaget i december 2012 eller senere med krav om et statsborgerskab - de kan i perioden fra den 1. september 2015 til og med den 31. august 2018 gøre krav på det danske statsborgerskab uden at miste det hidtil midlertidige statsborgerskab

En af de Aalborg-borgere, der har skrevet under på erklæringen og dermed blev dansk statsborger, er 31-årige Sara Kitten Engstrøm, som er født i Sverige. Hun kom med sine forældrene til Danmark for.. Alle borgere, der har fået dansk statsborgerskab i 2018, har modtaget en indbydelse, og omkring 1.200 nye statsborgere og deres ledsagere har sagt ja til at komme. Statsborgerskabsdagen er en vigtig dag i Folketingets årsrytme, hvor vi fejrer de nye danske statsborgere To gange om året bliver der afholdt indfødsretsprøver, som skal bestås for at opnå dansk statsborgerskab. Prøverne består af spørgsmål om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie. Den seneste prøve fandt sted onsdag den 3. juni klokken 13 på sprogskoler fordelt over hele landet Netop det danske statsborgerskab fanger grønlænderne i et limbo, hvor de hverken er danskere eller udlændinge, og det er et velkendt problem. Allerede i 2003 udgav Socialministeriet en hvidbog om udsatte grønlændere i Danmark. Her skrev de blandt andet Hvis du har haft bopæl i et andet nordisk land, indtil du fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget. Du kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis du: efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og

Dansk statsborgerskab opnås desuden efter indfødsretsloven ved adoption, legitimation (når et barns danske far gifter sig med barnets udenlandske mor) og erklæring (nordiske statsborgere og tidligere danske statsborgere). Statsborgerskab ved naturalisation. Udlændinge skal normalt ansøge om dansk statsborgerskab, og afgørelsen om. Hvis du er nordisk borger over 12 år og har bodd i Norge de siste to årene, kan du søke om norsk statsborgerskap. Hvis du er under 12 år, kan du bare søke dersom minst en av foreldrene dine allerede er norsk statsborger eller søker sammen med deg Man skal opfylde en række betingelser, samtidig med at man er nordisk statsborger eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, eller hvis man den 18. december 2012 eller senere er optaget på lov om dansk indfødsret med krav om løsningsattest, uden at man endnu er blevet løst fra sit udenlandske statsborgerskab (Kilde: http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx? p=6032) Hvis du er dansk statsborger, født i udlandet, og du ikke har haft registreret bopæl i Danmark i minimum 3 måneder før det 22. år, er du nødt til at søge om bevarelse af dit danske statsborgerskab, hvis du ikke vil miste det

Nye tal giver særligt indblik i, hvilke nationaliteter der har fået tildelt dansk statsborgerskab siden udlændingeloven af 1983. I alt har 241.555 personer fået dansk statsborgerskab de sidste 35 år. Se listen over de ti største grupper her. Hvert år inviterer Folketinget til statsborgerskabsdag Danske statsborgere, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs For hvis alle indvandrere bliver danske statsborgere kan de stemme på enhedslisten, som er islams forlængede arm i danmark. Og hvis det bliver lettere for de.. om dansk indfødsret, at du ER statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, jf. indfødsretslovens § 3, stk. 1. Du kan dog ikke bruge denne blanket til at søge om dansk statsborgerskab, hvis du er blevet statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige ved naturalisation (naturalisation vil sige efter ansøgning/optaget på lov) Personer, der er anerkendt som flygtninge, personer, der må sidestilles med flygtninge, og statsløse personer kan få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold. Nordiske statsborgere: Nordiske statsborgere kan få dansk statsborgerskab efter 2 års uafbrudt ophold

Step 2 - GOLoan

Sager om børn af danske fremmedkrigere i syriske flygtningelejre »gør ondt«, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, men hjemtagelser vil have »undtagelsens karakter« Tysker i Danmark: I har gjort det til en absurd øvelse at forsøge at blive statsborger At forsøge at blive dansk statsborger er en øvelse udi det absurde. Man skal huske alle udlandsrejser årtier tilbage, og selv den mindste straffesag for et halvt århundred siden skal granskes

Hvis du søger om dansk statsborgerskab, skal du svare rigtigt på mindst 32 af de 40 spørgsmål i indfødsretsprøven. Test dig selv her Jurist: Nye krav for dansk statsborgerskab er uhørt stramme Regeringen strammede fredag kravene til personer, som vil være danske statsborgere, med hjælp fra DF og S. En ansøger må ikke have modtaget visse offentlige ydelser de seneste to år for at kunne opnå dansk statsborgerskab skærpes kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborgerskab, så enhver ubetinget fængselsstraf på 1 år eller derover, enhver ubetinget fængselsstraf på 3 måneder eller derover for personfarlig kriminalitet samt straffe for bl.a. bandekriminalitet, vold mod børn samt seksualforbrydelser i udgangspunktet vil medføre permanent udelukkelse fra dansk statsborgerskab Hvis du har boet i et andet nordisk land, indtil du fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget. Du kan også generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du: - Efter at have mistet dit danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) o

Ambassaden anbefaler, at også personer, som er født og har boet hele sit liv i et andet nordisk land, også søger om bevis for bevarelse av dansk statsborgerskab. Personen kan få brug for et sådant bevis senere i livet, især hvis den pågældende flytter væk fra Finland Ansøgning om dansk statsborgerskab Den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik fredag den 29. juni 2018 en aftale om indfødsret. Derved blev kravene til at blive dansk statsborger skærpet Når statsborgerskabsprøven er overstået - sådan ansøger du om dansk statsborgerskab. Ifølge den danske grundlov er der kun én vej at gå, hvis du som udenlandsk statsborger ønsker at blive dansk statsborger: det skal foregå ved lov og vedtages af Folketinget.. I Danmark er det kun Folketinget som kan uddele statsborgerskab, og dette kan kun finde sted, hvis visse krav bliver. Det er ikke nemt at opnå dansk statsborgerskab. Der er en lang række af krav og betingelser du skal opfylde. På denne side kan du læse ansøgningsmulighederne og betingelserne du skal opfylde

 • Jönköpings kommun funktionshinderomsorgen.
 • Asia Wok Speisekarte.
 • Griechenland Schulden Rückzahlung.
 • Spiele Junggesellenabschied zu Hause.
 • Uppgift 1 psykologins historia.
 • Capture One Sony free.
 • De Ligt FIFA 18 potential.
 • Privatleasing Jaguar E Pace.
 • Råd till äktenskap.
 • Makeup forever hd powder.
 • Become a model.
 • A Room with a View (2007).
 • Vad är bildbehandling.
 • Playa del Carmen Tourism board.
 • Coronasmittade i Alingsås.
 • Tiere Mandala zum Ausmalen.
 • Kloster retreat meditation.
 • Elternteilzeit erneute Schwangerschaft.
 • Mittbena eller sidbena.
 • Dinosaurier Eier basteln.
 • Sims 3 Zuchtstation.
 • Lagligt sjöröveri.
 • The Battle for Berlin.
 • Kinderzimmer Tapete Autos.
 • Dansband spelningar.
 • Vox amPlug Metal.
 • Ich laufe keinem hinterher.
 • Mio öppettider Eskilstuna.
 • Biltema fjärrkontroll koder.
 • Pinnacle definition architecture.
 • Hårdvarukalibrator.
 • ReTurnBelt.
 • Specifik värmekapacitet Silver.
 • Rikshem Umeå.
 • Eric Clapton age.
 • Catania Strand.
 • Ljudsök.
 • Suprematism konst.
 • Sic betyder.
 • Www Bolonka Zwetna Hunde de.
 • Marinad Älginnanlår.